Povrchové úpravy (ošetrenie povrchu):

    • priemyselné nátery – po pieskovaní, rôzne polyuretánové farby, epoxidové, protipožiarne alebo                                               podľa špecifických podmienok. (airless)
    • maliarske nátery – realizujeme predovšetkým novostavby, maľovanie striekaním, je rýchlejšie,                                            kvalitnejšie a má dokonalý vzhľad aký nedosiahnete žiadnou inou metódou
    • hydroizolácie – striekané izolačné nátery od ktoré zabezpečia dokonalú izoláciu                                                                  základov pivníc, plochých striech a podobne…
    • práškové lakovanie – realizujeme na prevádzke vypaľovaním práškových farieb nanášaných                                                   technológiou tribo aj elektrostatic.
    • strojové omietky – strojové omietky na rodinných domoch ale aj bytových komplexoch