Pieskovanie betónu, tehál a rôzneho kameniva je veľkou súčasťou pri stavebných prácach.

Pieskuje sa často aj za účelom dosiahnutia nového estetického vzhľadu ako napríklad pri starých pivniciach z tehál, znečistených povrchov ktoré vznikli počas stavebných prác, zámkových dlažieb, odstránenie grafitov, čistenie bazénov, korýt od betónu v betonárkach, vyčistenie rôznych pomníkov a sôch……..

multiple keyphrases? You should add them separately below.SynonymsHelp on keyphrase synonyms(Otvára sa na novej karte prehliadača)